Souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Mgr. Gabriela Mádrová, sídlo Hlavní 18, Ondřejov-Třemblat, 25165, provozovna Libušská 60/149, Praha 4-Libuš, 14000 e-mail: info@nutricniterapeut-praha.cz, nutricnispecialistapraha@gmail.com tel.: 720 077 712 (dále „Správce) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Osobní údaje, které budou zpracovány: 

Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů: 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.